Древна Причина за всички неща

Който иска да Го познае, трябва да се откаже от познание за Него. За Него никога не е имало познание, но който иска да се приближи до Него, трябва да признае дълбоко в себе си, че това Прасъщество е Неведомо. И това признание е важно и то става една малка част от нас, част от нашия скромен опит за докосване. Това Велико Прасъщество е Древната Причина за всички неща и за всяко съществувание. И същевременно То е Непознаваемата Същност на всяко нещо.

Седемнадесетият Старец
Ал Магодир

Posted in Жива философия, Разни | Leave a comment

Мистериозна Непостижимост

Това Величествено Прасъщество е толкова чуждо на светлината и тъмнината, толкова чуждо дори и на Мрака, и на Прасветлината. То е толкова превъзхождащо всичко, че няма описания за Него. Чистотата Го докосва, но не Го познава. Когато ти пиеш от чистата вода на един извор, познаваш ли този извор? А този извор познава ли себе си? Мистериозна Непостижимост е това Прасъщество.

Седемнадесетият Старец
Ал Магодир

Posted in Жива философия, Разни | Leave a comment

Мистериозно странствуване в сърцето на нещата

Той е, Който живее във всичко. Той е животът, но без да е живот. Той само поддържа живота, но е извън него. Той е едно Мистериозно странствуване в сърцето на нещата. Той странствува в същността на нещата, но и там не живее. Той може да прониква и в най-малкото, и в най-голямото същество. Той познава всичко, без да познава Себе Си. Той обхваща всичко, без да обхваща Себе Си. Не може Сам да се обхване, защото няма граници. Що е това Върховно Същество? То е най-древната Странност, най-неописуемата Мистерия, най-великата Неизмеримост. Ние не вървим към Него. Сам Той ни води към Себе Си.

Първият Старец

Posted in Жива философия, Разни | Leave a comment

Инфо

Форума не е предвидено да работи….малко тънък хумор! 🙂

Posted in Разни | Leave a comment

Фантомите живеят заедно с нас

Но откъде идват те?

Устройството, което се използва от изследователите от Санкт Петербург, изглежда ясно. Неговата главна част – метална джанта, в която се добавят в посока към центъра заострени медни пръти. Наоколо са специални сензори, регистриращи промяната в рамките на джантата – например, преминаването през нея на електромагнитните вълни. През самия център на джантата се спуска лазерния лъч, прав и тънък като игла.

Но ето че устройството започва да се превърта и при някои положения стават неща , които не могат да бъдат обяснени на нивото на съвременната физика: лазерният лъч се огъва надясно и наляво, а датчиците сменят показанията. Те регистрират присъствието на някакви вълни, които са различни от електромагнитните, или от гравитационните, или от космическите лъчения. Какво точно стои зад техните показания  учените със сигурност не са разшифровали. Само по косвени доказателства те определят, че устройството е регистрирало структурата, която те търсят и свойствата на която са теоретично определени. Търсенето й е от дълго време, тъй като тя трябва да изиграе важна роля в новия светоглед, към който се ориентира съвременната физика.

Времеви полета

Даже Айнщайн предположил, че има полета във вселената, които имат различен характер от електромагнитното и гравитационното. Това беше нищо повече от предположението на блестящ изследовател. Въпреки това, през 30-те години на миналия век, руският астрофизик Николай Козирев предложи хипотеза, че това са времеви полета. . Именно времето , въртящо според Козирев всички процеси във Вселената, създава и след това разтваря в себе си всички неща.

За тази подмолна дейност, която не се вписва в официалната философия, Николай Козирев в ужасната тридесет и седма бил репресиран. Но и в лагера на наровете, което се доказва от Солженицин в “ГУЛАГ”, той доразработвал своята теория. И като излиза на свобода и започва да работи в обсерваторията Пулково, Козирев доказал с брилянтни експерименти, че съществуват непознати полета. Той ги улавя от звездите, затваряйки телескопския обектив с непрозрачен капак. Светлината не минавала, а създадените от учения уникални прибори регистрирали потоци от непознати вълни. Те убедително доказали : около нас има тайнствена сила , тайнствени полета . Но те ли са времето ?

“Хващайки” нови полета, Козирев не е могъл да бъде сигурен за техните свойства. Той може единствено да предполага . Едно от тях обаче все пак е потвърдено с блестящ експеримент, убедително показващ, че миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно. Той насочил телескоп с покрит обектив към видима звезда в небето – устройствата регистрирали нови полета. Но всъщност звезди в това място от дълго време не е имало – ние виждаме светлината, която се излъчва преди милиони години. Козирев насочил телескопа в областта на небето, където звездата се намирала в момента, но светлината от нея до нас все още не е достигнала. Приборите показали – има нови полета. Козирев след това се насочва към мястото, където звездата ще дойде едва след милиони години. Отново приборите записват мистериозно излъчване! Накрая Козирев насочва телескопа към район, където звездата не е била и никога няма да бъде. Ето тогава устройствата не са показали нищо. Така Козирев доказва, че новото поле разполага с цялата информация за миналото, настоящето и бъдещето.

Това означава, че никой процес във Вселената не може да се случи, преди да се появи информация за него. Но тя съществува изначално. С други думи, всичко, което се случва е предопределено.

Всъщност, Козирев не е пионер тук. За това oще в древни времена се е досещал великият Платон , разделил света на две – света на нещата и света на идеите, като дава водещата роля на вторите. “Няма нещо, което да може да се роди, – казва той – ако то няма своя идея в света на идеите и няма нещо, което да умре, преди да умре неговата идея. И ако веществото умре, идеята не умира. Остава в света на идеите, и винаги е в състояние да доведе към живот веществото в момент, когато на нея, идеята, това ще бъде потребно “. Вземайки тази формула , съвременната физика заменя само думата “идея” с един по-точен термин – “информация”.

Вихри от информация

Но да се върнем към физиците от С. Петербург. Устройствата им не са тези, използвани от Козирев, и те не успели да се фокусират към звездите . А свойствата, които се очаквали от мистериозните полета са същите. Но учените не са съгласни с факта, че те са уловили полето на времето. Твърдят, че тяхното устройство – това е приемник за определяне на торсионни полета.

За първи път за тези полета се споменава през 1902 г.: твърдят, че всяко въртящо се тяло създава около себе си някакви вълни със специални свойства. Но тези вълни са толкова слаби, че те не могат да се регистрират със съществуващите прибори на науката . И ако е така, тогава няма какво да говорим за тях, решили учените. А не говорили до средата на миналия век, когато Козирев започва своите уникални експерименти. Тогава се появиха на бял свят торсионните полета.

В Русия теоретичният физик Генадий Шипoв много години ги е изучавал, както и експериментатора – физик Анатолий Акимов работи върху създаване на генератор, който излъчва тези полета. Около торсионните полета бушуват дебати. Някои учени яростно ги анатемoсват на принципа : това не може да бъде, защото никога не може да бъде. Други също толкова ожесточено стоят зад тях, привеждайки експериментални и теоретични доказателства, които обаче не правят никакво впечатление на опонентите.

Въпреки това, сътрудниците на Института по Фина Механика и Оптика, кандидатите на технически науки Алексей Ипатов и Алексей Носачов не се интересуват особено от приказките на опонентите. Под ръководството на проф. Генадий Дулньов те провеждат опит след опит. За лаборатория им служи трезора на бивша търговска банка с дебели бетонни стени и метална врата с почти метър дебелина. Това е в интерес на опита – армираните стени да служат като екран, за да предпазят уреда от електромагнитните полета.

“Според теорията на относителността, пространството може да се деформира – казва професор Генадий Дулньов – Но освен деформация, пространството може и да се усуква, образувайки вид вихри . Оттук и наименованието на тези полета – торсионни. Те имат забележителни свойства. За разлика от останалата част от полетата могат да прехвърлят и съхраняват информация в пространството. Втората им отличителна характеристика : съхранението и трансфера на информация не се нуждае от енергия. И накрая, третата – те пренасят информацията на всякакво разстояние , дори от единия край на вселената до другия.

Тези свойства проф. Козирев e предположил в областта на времето. Именно на тях професор Дулньов дава характеристики на торсионни полета. Имената са различни, но същността е една. Въпреки това, въпросът не е в заглавието, можем просто да ги наричаме информационни полета. Забележка: всичките три свойства, приписвани на новата структура, са свързани с информацията. Ако бъдещето на нашия свят вече е програмирано в определена вълнова структура , за нас не ще е зле да хвърлим поглед отвътре поне с едно око. А и миналото не би било излишно да се узнае, за да се разбере истинската картина на света.

Aнгел отдясно , дявол отляво

Изследователите се натъкнаха на друг удивителен феномен. Някои данни показват, че мистериозните полета съдържат данни не само на материалните обекти, но също така и на онези, които считаме за нематериални. За мистериозните същности, които са описани във всички религии.

Според изследователите на новата структура, всяко тяло във Вселената има свои въртящи се информационни полета. Това е нещо като паспорт, който съдържа всички данни. Въртенетo може да бъде отляво и отдясно, както е насочено от изкривяването на светлинния сноп. И свойствата на “десните” и “леви” тела са напълно различни.
Според Ипaтoв, в тези полета могат да съществуват стабилни структури, които не са бързо разрушими . Това води до образуването на “фантоми” – достатъчно дълго живеещи и самостоятелно развиващи се полеви образувания. Фантомите, в зависимост от въртенето на полетата имат диаметрално противоположни свойства. Ето какво казва Ипатов : “В дясното поле ние чувстваме аромат, въодушевление. Левите напротив, носят със себе си воня , в душата се появява притеснение, страх “.

Казано е абсолютно ясно: това е грубо описание за ангелите и демоните, макар и не във формата, в която са описани в религиите, преданията, легендите. Просто нашите предци несъзнателно са “очовечавали” странните явления , пред които са били изправени.

В действителност, ако човек се разхожда в гората и изведнъж пред него изникне нещо неясно, движещо се над земята. Как да не се страхува? А като дойде на себе си и говори за това на своите близки, човек отприщва въображението, с което обрисува изображението нa рошаво и брадато създание със светещи очи. Дяволът, казано накратко. Ето защо във всички религии, в традициите на всички народи се говори за някои загадъчни същества, някои от които благоприятни за човека, докато други са вредни за него. И това не е случайно, че тези същества са големи и малки, красиви и ужасни: елфи, джуджета, демони, таласъми , вещици – всичко каквото се сетите. Броят показва, че това не е просто фантазия.

Има достатъчно съществени данни показващи, че тези същества са съставени от клъстери от силови полета, и те са пионерите в този свят, когато той става обитаем. След това те придружавали човека на първите фази от неговата еволюция, и в крайна сметка му отстъпили място на земята. Или може да не е отстъпление – просто им е свършило времето, предопределено от природата. Така те си тръгват, но полевата информация за тях се е запазила. И според нея, тези същества при определени условия се появяват отново в живота ни.
Да вземем за пример полтъргайст, когато столовете летят из стаята, шкафовете крачат от ъгъл до ъгъл, и дребни предмети въртят сатанински танц. Така че не са ли това “фантомите”, които възникват, когато при определени състояния на пространството придобива сила информацията , която ги изкарва на “белия свят” ?

– На този въпрос може да се отговори положително и отрицателно – усмихва се Генадий Дулньов . – Ние имаме много малък напредък в знанията за новата структура за да елиминираме уверено факта, че е невъзможно. Макар че това е само предположение, но се чудя дали някой ще твърди, че се е срещал с Баба Яга с метлата. Но можем да кажем уверено, че светът е много по-сложно устроен, отколкото ние доскоро си представяхме. И какви открития все още предстоят да бъдат направени по пътя на познанието – това вероятно няма да бъде в състояние да предскаже и най-буйната фантазия.

По материали от Интернет

Posted in Необикновено реалните окултни и алтернативни науки | Leave a comment

Да се предскаже бъдещето

В Интернет е предизвикалa голям интерес статията за Вангa, която прогнозира глобалната криза. Тази статия съдържа интервю с ясновидката, където тя казва, “хората ще живеят в мизерия, докато се променят към по-добро … Това е просто: Не лъжете и не крадете, и тогава ще промените на по-добро живота на всеки човек, и светът ще се промени”.

Тя се оплаква, че хората идваха при нея за помощ и съвет всеки ден почти шестдесет години: “И всички ме питаха само за личния им живот. Никой не попита за съдбата на човечеството …”

За крaя на света Ванга не говори, но казва: “…. аз виждам една гола, празна, изгоряла земя И по нея вървят един куп хора, като сянка. За да се коригира бъдещето, вие трябва да промените съзнанието на хората Това се отнася за цялото човечество”.

Изненадващо, ние сме готови да отидем на края на света до всички ясновидци, или прегракнало да спорим за автентичността на тяхната компетенция и безкрайно да обсъждаме тази тема. Но защо тази тема е толкова важна? Отговорът е прост. Ние всички сме загрижени за нашето бъдеще.

Но никой пророк не може да предскаже бъдещето на сто процента. Учени обсъждат темата за верността на предсказанията . Някои казват, че петдесет процента се сбъдва, някои говорят за хитър психологически трик, някои – за точността с тълкуването на прогнозираното.

Кабалата казва, че единствено точно може да се предскаже истинското предназначение на човешкото съществувание. Тя е неизменна и е да бъдем по подобие на природата , където всичко е в хармония и всеки получава толкова , колкото да задоволи жизнените си нужди. Това е целта – обединението на човечеството на основата на любов и доброта, на себеотдаването, което поддържа целия свят.

Скоро се вижда обаче, че по пътя към тази цел има две възможности. Те са пътя на доброто, или този, по който идват кризите, войните, природните бедствия . А какво е настояще? Само един миг, но от него зависи следващия момент, нашето бъдеще. Всяка секунда везните на света се колебаят в очакване на това, което ще сложим на тях.

Ако това са любовта, топлото отношение, разбирането – надделява посоката на заслугите. А ако слагаме лъжите, равнодушието, желанието да не изпуснем своето, без да се съобразим с никого – посоката на вината рязко дърпа целия свят надолу.

Това разбира се са само красиви символи и образи, но зад тях стоят реалните природни сили, които се стремят да балансират. Ние получаваме обратно това, което отдаваме на природата и хората. Ето защо нито един пророк не може да даде точна прогноза за бъдещето, което ние меним ежеминутно.

В наши дни имаме възможността да тръгнем по добър път. В Кабала се споменава, че природата, включваща в себе си всички универсални сили и закони, възприема човечеството като единен организъм. И всичките действия на природата са с насоченост да бъде осъзнато от нас.

Ако ние се опитваме да бъдем богати и щастливи, независимо от другите и за сметка на други, резултатът се появява веднага. Кризата е глобален пример. Тя може да се разглежда като трагедия, но също – като откровение, като знак, че всички ние сме свързани и на физическо ниво. Като едно семейство. Но семейството ако наистина се стреми да процъфтява, следва да премине към следващото ниво – духовното, където са понятия като доброта, любов и подкрепа.

Posted in Необикновено реалните окултни и алтернативни науки | Leave a comment

Там къдеТо

Още от ПраДревност Ти Си Океан Безбрежен,
твоите вълни ме галят и съм толкова разнежен,
винаги мога в Теб да се потопя без капка страх,
защото няма как да се удавя, Ти си звезден прах,
очите ти ме гледат с предълбока невинност и свян,
навътре ме пронизват и достигат съкровения ми дан,
съкровище неизразимо и за Теб винаги неустоимо,
съюз творящ на сърцата ни като Дете незабравимо,
мистични блянове дарява ни БезКрая неизбродим,
във все по-голяма Красота с Теб все така се творим!
Posted in Лично творчество, Разни | Leave a comment

Виц

– Мамо, мамо, може ли да си вземем котенце?
– Не може! Когато порасне, ще почне да сере по ъглите.
– А тогава не може ли тигърче?
– Оооо, не! Когато порасне, ние ще почнем да серем по ъглите.
Posted in Разни, Смях за здраве | Leave a comment

Амолавира – Прасъстоянието извън измеренията

Великото Недостъпно Място – то е обезсмислянето на всичко друго и влизане в самата Недостъпност. Мистерията в нас ни въвлича в тази Великоскрита Недостъпност. В тази Недостъпност няма нито живот, нито съществувание. В това Място има само Велика разтвореност. Тук всички пътища завършват и остава само едно – Прадревното Състояние, наречено Амолавира. Това е състоянието, в което няма дихание, няма ограничение. Това е Прасъстоянието извън измеренията.

Първият Старец

Posted in Жива философия, Разни | Leave a comment

Високо Единение с Абсолюта

Съществува Древен, Древен и Висок Подход, но ние трябва дълго време да се подготвяме, за да влезем в този Подход, защото чрез този Подход навлизаме във Високо Единение с Абсолюта. Подготвянето е пречистване, пречистване, пречистване. Първото пречистване е в овладяването на мислите, второто е в овладяването на чувствата, третото е в овладяването на желанията-действия. И когато това се осъществи, явяват се трите Бездни на Великия Подход. Първата Бездна на този Висок Подход е Любовта. Тя определя Свещения Съюз. Втората Бездна е Мъдростта. Ключът на тази Бездна дава проникновение в скрития Океан на Мъдростта. И накрая се явява третата Бездна, която е върхът на Високия Подход. Това е Дълбинното Самовглъбение. Някой може да каже: Това изисква голяма енергия. – Но тук същественото не е енергията. Енергия има навсякъде. Тук Ключът е Призоваването на Свещеномистичната Сила. Именно тази Сила дарява постоянно дълбинно самовглъбение. И в това самовглъбение ние докосваме онази позволената част на Абсолюта – там Той ни се открива. Когато Пътят на тези три Бездни е така извървян и постигнат, ние имаме позволението да влезем в определената част на Абсолюта. Но много пъти се е случвало Абсолютът да ни погълне, за да ни разкрие и една друга част от Себе Си. И тя е абсолютно непозволената. Тя е Върховно, Върховно, Върховноскритата част. Тя има Лице за Високия Подход, защото тя самата го е изработила.

Петият Старец
Ал Аримавая

Posted in Жива философия, Разни | Leave a comment