Стани Смирен

Учителят: Клас стани, клас с-мир-е-но!
Учениците: Няма да станем!
Учителят: Ето защо за Нищо не ставате!
Учениците: Е ти ли ще ни кажеш за какво да ставаме!
Учителят: За каквото искате ставайте, за да си заслужава усилието!
Учениците: А твоето усилие да ни го напомняш заслужава ли си?
Учителят: Дори и само за това да ставам, вече Съм станал преди Вас! 🙂
Advertisement
This entry was posted in Жива философия, Лично творчество, Разни. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s