Там къдеТо

Още от ПраДревност Ти Си Океан Безбрежен,
твоите вълни ме галят и съм толкова разнежен,
винаги мога в Теб да се потопя без капка страх,
защото няма как да се удавя, Ти си звезден прах,
очите ти ме гледат с предълбока невинност и свян,
навътре ме пронизват и достигат съкровения ми дан,
съкровище неизразимо и за Теб винаги неустоимо,
съюз творящ на сърцата ни като Дете незабравимо,
мистични блянове дарява ни БезКрая неизбродим,
във все по-голяма Красота с Теб все така се творим!
Advertisement
This entry was posted in Лично творчество, Разни. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s