Съм Без Да Съм

О, ти, мое Състояние,
за теб няма Описание,
най-великото Дерзание,
има или няма е Незнание,
но Ти за мен си Упование,
абсолютно Благоухание,
лишен от Раз-о-ЧарОвание,
разтворен отвъд Очертание,
на граница за Пребивание,
неизречимо Съчетание…..

Advertisement
This entry was posted in Лично творчество, Разни. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s