Изкушението: В моите очи не виждаш ли себе си?!
Монахът: Виждам това, което ти не виждаш в моите!
Изкушението: Нима това е смирение, да си лишен от себе си!?
Монахът: Когато теб те няма, с никого не се помиряваш, и с никого не воюваш!

Advertisement
This entry was posted in Лично творчество, Разни. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s