Чудото на Неведението

Висшият Мистик не търси в Абсолютното Нищо нито пустотата, нито пълнотата, а Самият Абсолют. Висшият Мистик, това е Висш Отказ, Велико Отречение. Той прилича на Тайния Живот на Зората. Той прилича на Тихия Блясък на Росата. Той е Неуловимост и от нея е преизпълнен, защото Неуловимостта е подобна на Абсолюта. И е открил нещо от тази Бездънна Мистерия и Тя му дарява Чудото на Неведението.

Първият Старец

Advertisement
This entry was posted in Жива философия, Разни. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s