На Път към Дома

заслушано в ритъма на сърцето,
лети с порива на духа си детето,
невинност и чистота без суета,
даряват го с приятелска ръка,
така с абсолютен устрем и плам,
себе си на всичко и всеки ще раздам,
идеали и мечти вече не преследвам,
не се нуждая Нещо да изследвам,
защото Нищото завинаги успя да ме плени,
само То може истински да ме освободи….!!!

Advertisement
This entry was posted in Лично творчество, Разни. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s