Неизреченото в Тишината

Не е важно какво виждат очите ти, а дали има нещо,
за което си струва да ги отвориш,
и ако това е твоят абсолютен любим, пожелавам Ви го от сърце,
което е като бездънно море…
Има гледка, която виждам и със затворени очи,
абсолютното дихание на нашите души,
енергията ти ме вдъхновява с най-детските мечти,
пред теб единствено бих коленичил в Тишината на Всичките Зори,
в които изгрява Усмивката на Очите Ти, зареяни в Дълбочината Ми,
усещам те без дори да трябва да те гледам, сякаш си моите очи,
с които гледаш към Най-Чистото В БезДънието на Сърцето Си.

………………………………………………………

It’s not what your eyes see, and if there is something worth to open them,
and if that is your absolute favorite, I wish it everyOne from my heart,
which is like a bottomless sea…
There is a view that I see with my eyes closed,
absolute breath of our souls
your energy inspires me with the children’s dreams
to you alone I knelt in silence at all SunRises,
which rises with the smile of your eyes looking in a depth of mine,
I feel you without even having to look at you like you are my eyes,
that looking at the cleanest in the bottomless of your heart.

Advertisement
This entry was posted in Лично творчество, Разни. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s