OГЛЕДАЛАТА НА КОЗИРЕВ

Известният учен разкрива тайната на древните магьосници, които използват магически огледала за увеличаване на въздействието върху човек на разстояние

Мистерията на вдлъбнатите огледала

Огледалата на Козирев, – са алуминиеви (по-рядко стъклени, или от други метали) спираловидни равнини, които, според хипотезата, предложена от проф. Николай А. Козирев, отразяват физическото време и, като лещата могат да се фокусират на различни видове на излъчване, включително изходящи и от биологични обекти. Обичайната конструкция на такива огледалана Козирев: сгънат по посока на часовниковата стрелка 1,5 гъвкав лист полиран алуминий, вътре в който е поставен стол за опита и измервателно оборудване.

В началото на 90-те такива огледала са използвани в опити за свръхчувствително възприятие, които се провеждали в Института по експериментална медицина към Сибирското отделение на АН на Русия . Опитите били ръководени от акад. В. Казначеев . Хора в цилиндрични спирали изпитвали най-разнообразни аномални психофизични усещания, което е отразено в протоколите от изследванията. Вътре в огледалото на Козирев хората усещали “излизане от собственото тяло.

Освен това сътрудниците на Казначеев фиксирали случаи , при които се проявявала телекинеза, телепатия, транслация на мисли от разстояние. Съгласно получените данни, тези способности рязко се повишавали вътре в камерата от 2-3 метрови леко изкривени метални огледала.

Съгласно теорията на Козирев вътре в огледалното помещение се е променяла плътността на времето и е възможно именно това да влияе върху изострените свръхчувствителни възприятия. Хората, престояли в камерата в продължение на няколко часа започвали да се усещат като участници на отдавна минали исторически събития ; пред тях като на киноекран протичали познати от учебниците и съвсем непознати действия и персонажи.

Механизмът на взаимодействие между огледалата, времето и човешкото съзнание едва сега се изучава, до момента е невъзможно да се каже дали хората се пренасят в реални събития от миналото или отблясъка от тези събития (хрономираж) се пренася към нас в настоящето (подобно на стара кинохроника).

Опитите показали и наличие на някаква опасност, идваща от приложението на непознат ефект, поади което опитите били прекъснати.

През времето и разстоянието

Какво е особеното , принципно новото при вдлъбнатите огледала ? Както и плоските , те отразяват видимите и невидимите енергии, “ефирните” човешки излъчвания, дори ги усилват. И все пак вдлъбнатите огледала имат важна особеност . Това е техния фокус – това място в пространството, където се пресичат отразените лъчи.

Първите , които се сблъскали с този ефект при научен опит били флорентински академици. През 1667 г. в обемен колективен труд – вид отчет за научни изследвания – те описали на пръв поглед странен опит : на значително разстояние от 200 кг леден блок те слагали вдлъбнато огледало и установили , че в неговия фокус температурата на въздуха се понижавала осезаемо.

Академиците направили извод, че студът, подобно на топлината се разпространява по пътя на излъчване. Сега , опирайки се на законите на термодинамиката ние ще кажем за малко по-друг механизъм : не студът прониква във фокуса на огледалото , а топлината се “изтегля” от него и се устремява навън. Иначе казано, вдлъбнатото огледало има свойства както на приемна , така и на предавателна антена. Този ефект е добре известен в радиотехниката : достатъчно е да се погледнат параболичните радиолокационни или спътниковите тв антени.

Съдейки по това, подобни свойства притежават и “огледалата на Козирев” . Меджу другото, увереността на учения в способностите на огледалата да фокусират различни видове излъчвания се потвърдили във вече споменатите опити на новосибирските учени по така наречените въздействия от разстояние : ясновидство, телепатия и т.н.

Именно тогава за пръв път в научната история били осъществени 2 глобални многодневни опита по предаване на информация между хора, отдалечени един от друг на хиляди километри и неизползващи традиционни технически средства за връзка.

Ето какво разказва за един от тези опити техния ръководител, академик от Руската Академия на медицинските науки В. Казначеев : “ Непревдиденият в програмата сеанс по предаване на образи се състоя на 18.12.1991 г. Участникът К. Долгопятов “монтира” пакет с образна информация с инсталация за нейно получаване от други участници в опита от 20-ти и 22-ри декември. Бе разкрито, че елементи на тази програма били съответно възприети в установеното време и продължавали да се приемат по време на следващите сеанси . Анализът на числовите параметри от сеансите потвърждава реалността от едновременното възприятие в много точки от Евразия на информация, въведена по-рано в информационното земно пространство. Ние се приближихме към доказателството за взаимовръзка между интелектуалните полета и към признание, че човешкия разум е способен да получава информация независимо от географията и времето.”

Освен това убедително било доказано, че качестовото на телепатичния контакт много зависи от обучението на хората в тази нетрадиционна област. Така в САЩ и Канада, където към опитите били привлечени хора с по-висока професионална подготовка приемали на 98% информация от “приемниците”. А в Западна Европа и Сибир, където квалифицираните участници били по-малко – 54-66% . С други думи има всички основания да се предположи, че благодарение на огледалата на Козирев е възможно да се възприемат сведения от информационното поле на Земята.

Всъщност по време на опитите било изяснено, че най-добрите приемници на “ефирната” информация са жените, особено родени по време на новолуние или при максимална активност на Слънцето. С други думи, във всички тези случаи работи не просто човекът или огледалото , а комплексът “човек-огледало” и двете съставки на този комплекс имат самостоятелна ценност. От една страна е много важно умението на човек за настройка, концентрация, да приведе съзнанието си в особено състояние. А от друга – не е маловажно и неговото “техническо оборудване”.

Излиза , че системата от “огледала на Козирев” може да направи от “обикновения” човек почти маг. Фактически били потвърдени отдавнашни представи , че огледалото може да усили изпратените от човек мисли. В това са били уверени и магьосниците, които отдавна използват огледало за усилване на своите магически ритуали, в частност по дистанционно въздействие върху  човек.

Контакти с Извънземен Разум ?

Изследователите , работили с огледалата на Козирев извели и други любопитни закономерности. Неочаквано за участниците в опита се оказало, че например във фокуса на тези огледала нерядко възникват светещи обекти , наподобяващи НЛО или огнени топки.

Един от ръководителите на проекта , акад. А, Трофимов разказва : “ Ние настанихме изследователя в инсталацията . И изведнъж вътре в нея стана избухване на плазмоид. После, преди началото на работата с огледалото – над нашето здание започна да се появява светещ обект във вид на диск. Той изчезваше чак когато преставахме работата. И така бе 7 пъти. А по-нататък започнаха истински чудеса .. Когато в момент на подготовка за предаване на мислени образи ние внесохме в огледалото символът на Н. Рьорих “Знаме на Мира” , изпитателят бе изхвърлен от някакво силово поле. Бе страшно. Не бяхме готови за това, нямахме даже прибори , за да измерим всичко. Единствено фиксирахме по компаса, че север е на другата страна.

При селището Диксън геофизичните служби регистрирали особено силно смущение на йоносферата и магнитосферата, а над селото се откроявало ярко цветно северно сияние. При 5 от общо 7-те опита през този период била отчетена “реакция” на информационното поле във вид на светещ обект със струйка, който се появявал и изчезвал на полярния небосвод с точност до минута от моментите на започване и завършване на опитите в огледалата на Козирев.

“Изкушението у нашите изследователи да се приближат към апаратурата на Козирев бе много голямо – признава проф. Трофимов – Но ако се приближиш – възниква животинско чувство на страх. В 2 часа през нощта на 25 декември един от нас се приближи. Почувствахме мисрис на озон, настъпи още едно избухване и след това в пространството се разкри неочаквано вътрешно съдържание . Всички, които влязоха в огледалата на Козирев видяха огромен поток от символи – знаци, светещи като неонови надписи. Отначало сметнахме, че това е някакво послание към нас. Изкушенията в тълкуванието винаги са много. После разбрахме, че голяма част от видяните символи са съотносими с шумерската култура. Това бе исторически миг, промъкнал се в нашата зона”.

През 1997 г. новосибирските учени проведоха съвместни опити с английски колеги. В Англия, Стоунхендж, повече от 200 човека приемали дистанционно транслираната информация чрез огледалата на Козирев от Новосибирск. “Ние – спомня си Трофимов – използвахме програма, съставена от знаци на шумерската култура – символи, достигнали до нас от глинените плочки с клинописи. И англичаните приеха тези символи. Това не ни учуди. Ние знаем какво да направим, за да се приеме информацията. Учуди ни друго. Освен тези символи, бяха приети още около 70, които ние не сме предавали. И всички те се оказаха знаци от шумерската култура. По някакъв начин ние сме влезли в този периметър от информационното хранилище , който се отнася към шумерския етап от развитието на нашата цивилизация”.

Революция в медицината

Трябва да се добави, че опитите с огледалата на Козирев в Диксън били посветени и на чисто приложни , медицински въпроси – диагностика и лечение отразстояние ( от Франция). Учените се убедили : такива лечебни въздействия са възможни.

Като резултат на опитите се появил удивителен апарат – огледално-лазерна система, конструирана на основата на идеите на Козирев. В наши дни тези апаратури се използват реално за лечение на хора. При което някои форми на психосоматични заболявания се лекуват с голям ефект. Хората просто се преобразяват.

Този метод учените накратко обясняват така : по време на лечението те се “обръщат” към субективното ( индивидуалното, личното ) време на всеки пациент. Всеки човек се явява източник на време , но постоянно губи или разсейва тези потоци, а лекарите с помощта на специални екрани за кратко време ги събират. За тази цел болните биват поставени в специална камера, оборудвана със системата от огледала на Козирев, които екранират вътрешните човешки полета , непозволявайки им да се разсейват.

По думите на учените тези системи позволяват да се обърнат към вътрешните резерви на човека, в това число и към резервите на главния мозък. В резултат паметта се увеличава, човек започва да запомня по-добре, да възпроизвежда още по-добре информацията, нараства творческата активност. И така се получава комплекс от човешки способности, които по мнение на учените могат да са много полезни за живеещите в 21-ви век.

Акад. Казначеев счита, че гореописаните феномени са резултат от реакция от страна на земното информационно поле към “въведените” в него с помощта на огледалата на Козирев човешки мислеформи. Но тогава изниква въпрос : каква сила притежава информацията , ако тя е способна да предизвика подобни физически явления ? Какво става във фокуса на вдлъбнатите огледала, щом на мислите на човек, намиращ се вътре в него започва да се отзовава планетата , а възможно и извънземен разум ?

Превод от sunhome.ru

Advertisement
This entry was posted in Необичайни явления. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s