Из “Вдъхновението на Бездната” Откъде идва това Величествено Вдъхновение

И попитал един Старец Всевеликата Мистерия: “Кажи ми откъде идва това Безкрайно Вдъхновение. Кажи ми откъде идва тази нечувана Нетленост и тази преизпълнена Вдъхновеност.” И отговори му Мистерията, и каза му: “От Изначалния, от Първия, от Бога. Но ако искаш да знаеш Дълбинното, дори и Бог не е първият, а Абсолютът в Него е първият. Но дори и Той не е първият, защото Абсолюта превъзхожда всичко, дори и идеята за първия. От тук иде Правдъхновението. И то никога не ще има край.”

Двадесет и вторият Старец
Авирохол Тахария

This entry was posted in Жива философия, Разни. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s