Отломъци от Древността – Прамортот – Праобликът

И беше ми дадено от Древността да видя Прамортот – Праоснованието, Праобликът, Съществото на Великата Неизразимост. Очите Му бяха Изпепеляващи Безкрайности. Слухът Му надминаваше световете, а Сърцето Му – по-дълбоко от земните и небесните океани, събрани в едно. Когато мълнии и урагани заставаха пред Очите Му, те трепереха пред Него и искаха милост. Но те не знаеха, че Любовта Му е Бездна от Прабездната. Но най-запомних Очите Му. Те съдържаха най-скритата и най-стаената Древност.

Първият Старец

This entry was posted in Жива философия, Разни. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s