Из “Ава Торот” Умеещият да търси става Свещена същност

Не Ме търси, приятелю, в злото, защото чрез злото мога само да те наскърбя. Не Ме търси, приятелю, и в доброто, защото чрез доброто мога само да ти помогна. Потърси Ме единствено в Истината. Само там ще видиш Лицето Ми. А който е видял Лицето Ми, се превръща в Свещена същност. Нима можеш да сравняваш Свещената същност със злото и доброто?

Елеазар Хараш

This entry was posted in Жива философия, Разни. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s