Измеренията

     Всички нива на измеренията на този свят са налице тук и сега, свързани помежду им. Разликата между световете с различни измерения е дължината на вълните. Именно вълновата дължина е ключовият елемент на цялата Вселена. Ние живеем и съществуваме в реалност, създадена изцяло от дължината на вълната. А дължината на нашия триизмерен свят е 7,23 сантиметра.
     Измеренията са разделени едно от друго от дължината на вълната точно по същия начин, както са отделени нотите в гамата. Всяка нота от гамата носи различен звук поради своята вълнова дължина. Всяка октава на пианото се състои от осем бели клавиша и пет черни клавиша и музикантът има по този начин пред себе си хроматичната гама. Тринадесетата нота е в действителност първата
нота на следващата октава и тези октави се повтарят и нагоре, и надолу, на всички нива. Между всяка нота и следващата има дванадесет хармонични и холографски точки – ако се изразим с термини от науката за измеренията, ще уточним, че става въпрос за хармонични величини. Това е същото нещо, както при превключването на телевизионния приемател на различни канали. Щом смените канала, всъщност вие го включвате на друга дължина на вълната.
     Има празно пространство между измеренията точно така, както има празно пространство между две ноти. Има по-голям вакуум, да кажем има по-голяма стена, между октавите. Ако вие можете да промените вашата вълнова дължина и да направите завъртане на 90 градуса, можете да изчезнете от този свят и да се появите в измерението, което съответства на вашата тоналност. И тогава образите, които вашите очи възприемат, ще се изменят според дължината на вълната на света, в
който вие ще сте влезли. Тази планета има голям брой различни светове – те всички присъстват тука, но нашето съзнание е хармонизирано върху една определена дължина на вълната. Същевременно ние съществуваме буквално на всички нива на измерения и нашият опит е напълно различен на всяко отделно ниво. Например, ако трябва да се извисим на по-горното ниво, точно това, което сега правим, ще открием, че всяко нещо, което си помислим, става веднага, докато тука, в третото измерение, е нужно известно време. Дори ако мислите ни неизбежно и тука създават наша действителност, очевидно
тяхното материализиране не става абсолютно веднага.

Боб Фрисъл – “В ТАЗИ КНИГА НИЩО НЕ Е ВЯРНО, НО
НЕЩАТА СА ТОЧНО ТАКА”

This entry was posted in Необикновено реалните окултни и алтернативни науки, Разни. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s