Monthly Archives: March 2013

Измеренията

     Всички нива на измеренията на този свят са налице тук и сега, свързани помежду им. Разликата между световете с различни измерения е дължината на вълните. Именно вълновата дължина е ключовият елемент на цялата Вселена. Ние живеем и съществуваме в … Continue reading

Posted in Необикновено реалните окултни и алтернативни науки, Разни | Leave a comment

Мъдростта на Старците

ПРЕДГОВОР на книга втора – Мордот Ин Махария – Мъдростта На Старците Има Специални Същества, които не се нуждаят от развитие, защото те излизат от Абсолюта по един съвършен начин. Този начин е Универсално Единство, а не стремеж. Тези Същества … Continue reading

Posted in Жива философия, Разни | Leave a comment